One whose behaviour or personality is characterized by being impulsive. “By the time they come to me,” said a South African psychiatrist, “[, gamblers] are usually beyond the point of return, they have lost jobs, businesses, homes, and their families have often left them.”. Last Update: 2020-10-28 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Telugu Meaning of Obsessive Compulsive Personality, Obsessive Compulsive Personality Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: మరల నల్లని ఆకారములుగా మార్చి అచ్చు దానిమాదిరే కాపీని ముద్రిస్తుంది. కాకుండా ఇష్టపూర్వకంగా చేసేదై ఉండాలని నా ఉద్దేశం.”—ఫిలేమోను 14. Define compulsive. ఒక వ్యక్తికి చాలా సిగ్గుపడటం, ఐహికంగా, మితిమీరి ఉద్రేకంగా ఉండటం, స్నేహితులతో స్త్రీపురుషులు కలిసిమెలసి ఉండటం కష్టంగా ఉండటంలాంటి ప్రవర్తనాసంబంధ లేదా సాంఘిక సమస్యలుండవచ్చును. While most people lie or at least bend the truth occasionally, pathological liars do so habitually.Whether or not pathological lying should be considered a distinct psychological disorder is still debated within the medical and academic … compulsive translation in English-Telugu dictionary. 1. That which impels or gives an impulse; an impelling agent. How to use impulsive in a sentence. What does it feel like to have OCD? and having difficulty getting along with his or her peers. obsessive compulsive neurosis meaning. పెట్టుకోలేని “ఘోర లోపమే” పిల్లల హింసకు సహజ కారణమని టాక్సిక్ పేరెంట్స్ అనే పుస్తకం తెలియజేస్తోంది. ప్రవర్తన: ADHDవున్న పిల్లవాడు తానేదైనా చేసేముందు ఆలోచించడు, దాని పరిణామాల గురించీ పట్టించుకోడు. But this only provides short-term relief. Meaning of viagra in telugu for preo do viagra ultrafarma. కొరింథులోని తోటి విశ్వాసులకు ఆయనిలా రాశాడు: “ప్రతీ ఒక్కరు అయిష్టంగానో బలవంతంగానో కాకుండా తమ మనసులో ఎంత ఇవ్వాలని తీర్మానించుకుంటారో అంత ఇవ్వాలి. acts of loving-kindness in behalf of the congregation are carried out, “not under, 20: 28) వారు తమ కాపరి పనిని, సంఘం తరఫున చేసే ప్రేమపూర్వక దయతోకూడిన ఇతర చర్యలను, “, Paul stressed that cheerful giving is highly esteemed by Jehovah: “Let each one do just as he has resolved in his heart, not grudgingly or under. So, how does an optional indulgence snowball into a compulsive habit? - Quora. Too frequent hand washing is also seen as one of the symptoms of obsessive-compulsive disorder (OCD). Found 113 sentences matching phrase "impulsive".Found in 7 ms. Let's say you have a secret. If a film, play, sports event, book, etc…. Menu. కాదు గానీ, ప్రేమా కనికరాలతో కూడిన ఉదాత్తమైన చర్యయై ఉండాలి. Maple Garden. A magazine from a prosperous European land recently noted: “If keeping undesirable, under control requires an inner struggle on the, under the agonizing circumstances of extreme poverty, how much more so is that true of those living in the land of milk and honey in today’s affluent society!”, ఇలా పేర్కొంది: “తీవ్ర దారిద్ర్య బాధాకర పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నవారికే అవాంఛిత, అదుపులో ఉంచుకోవడానికి అంతరంగ పోరాటం అవసరమైతే, నేటి సుసంపన్న సమాజంలో, వారి విషయంలో ప్రత్యేకంగా అదెంత సత్యమో గదా!”, A person may have behavioral or social difficulties, such as being extremely shy, temperamental, and overly. compulsive meaning: 1. doing something a lot and unable to stop doing it: 2. ఉద్దేశమూ శృతి మించడం కేవలం పారిశ్రామిక ప్రపంచానికి మాత్రమే చెందిన ఒక అంశం కాదని అది. (హెబ్రీయులు 13: 7, 17) ఒకవేళ వారికి సాధ్యమైతే మీతోపాటు ‘రెండు మైళ్ళు’ నడిచేలా చేస్తుంది, అదీ బలవంతంగా కాదుకానీ ఇష్టపూర్వకంగా నడవడాన్ని కూడా సులభతరం చేస్తుంది. has resolved in his heart, not grudgingly or under, సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయములో నిశ్చయించుకొనిన ప్రకారము ఇయ్యవలెను; దేవుడు. By using our services, you agree to our use of cookies. into dark shades and prints an exact copy. By using our services, you agree to our use of cookies. “వారు నాదగ్గరకు వచ్చేసరికి సాధారణంగా యథాస్థితికి రాలేనివారిగా ఉంటారు. an irresistible impulse; coercion: She couldn’t fight her compulsion to buy things she didn’t need. Human translations with examples: nakakaisip na pag, sapilitang pagbili. In Europe and elsewhere, messages were sent by electric, యూరప్లోనూ ఇతరత్రా ప్రదేశాల్లోనూ, సందేశాలు టెలిగ్రాఫిక్. Tagalog. “ఒక గుప్త వ్యాధియని, 90 లలోని వ్యసనమని” పిలువబడింది. He wrote to his fellow believers in Corinth: “Let each one do just as he has resolved in his heart, not grudgingly or under. గల అనేకుల అనివార్యస్థితి తెల్పేదేమంటే, బహుశా ఒకని చిన్నతనంలోనే పాతుకుపోయినటువంటి ఒక దీర్ఘ-కాలిక స్వభావమే యిది. , but of your own free will.” —Philemon 14. In a compulsive manner; obsessively. అవతలి వ్యక్తి ఇష్టానికి అనుగుణంగా ఉండేందుకు కలిగిన ఒత్తిడి మూలంగా. grow up feeling inherently worthless or dirty, and some of these have subsequently developed, పిల్లలు తాము ప్రయోజనం లేనివారమనే లేదా అశుద్ధులమనే భావాలతో పెరుగుతారని, దాని ఫలితంగా వారిలో కొందరు అనివార్యంగా కడుక్కునే అలవాటును, We continue to follow the Scriptural principle: “Let each one, “సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయములో నిశ్చయించుకొనిన ప్రకారము. Psychology Caused or conditioned by compulsion or … [citation needed] Compulsive behaviors could be an attempt to make obsessions go away.The act is usually a small, restricted and repetitive behavior, yet not disturbing in a pathological way. BIBLE PRINCIPLE: “Your good deed may be done, not under. (mechanics) Acting momentarily, or by impulse; not continuous; -- said of forces. Actuated by impulse or by transient feelings. Showing page 1. Many patients with advanced renal failure, however telugu viagra meaning of in. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. వ్యాయామం చేయవచ్చు. How to use compulsive in a sentence. "compulsive" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Obsessive-compulsive disorder (), one of the anxiety disorders, is a potentially disabling condition that can persist throughout a person's life. Cookies help us deliver our services. compulsive adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Is OCD a risk factor for schizophrenia? In abnormal psychology, psychologists speak of compulsive behavioral patterns, which result in compulsive disorders. (Hebrews 13:7, 17) It also makes it much easier for them to ‘go the extra mile’ if they can, doing so willingly and not under some kind of. Having the power of driving or impelling; giving an impulse; moving; impellent. ఒక క్రైస్తవుడు కలిగించుకొనిన ఆ లాటరీ ఆధారపడియున్న లోభత్వమునుగూర్చి తాను గంభీరముగా తలంచవలెను. what they had learned and developed real faith and conviction, they were able to overcome. exercise our thinking ability in applying them. Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a mental disorder in which people have unwanted and repeated thoughts, feelings, ideas, sensations (obsessions), and behaviors that drive them to do something over and over (compulsions). ఇష్టపూర్వకంగా మీ మధ్యనున్న దేవుని మందను కాయండి.’—1 పేతు. caused by or suggestive of psychological compulsion; "compulsive drinking", a person with a compulsive disposition; someone who feels compelled to do certain things. Compulsive behavior is defined as performing an action persistently and repetitively without it necessarily leading to an actual reward or pleasure. Home; Landscaping Tips; Florist Tips; Tips in Answers 2. Learn more. Antonyms for compulsive include apathetic, controlled, easy-going, free, independent, indifferent, unenthusiastic, unexcited, tolerant and cool. , తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకునే బదులు, దైవిక సూత్రాలను పరిశీలించేందుకు సమయం తీసుకొని, వాటిని అన్వయించుకోవడంలో మన ఆలోచనా, “What happened to the Rapa Nui suggested that uncontrolled growth and the, to manipulate the environment past the breaking point. ” అనే లేఖన సూత్రాన్ని మనము అనుసరించడంలో కొనసాగుతాము. Address 123 Main Street New York, NY 10001. and saving the information onto magnetic video tape. adj. of the industrialized world; they were the human condition.”—National Geographic. English. Definition of compulsively in the Definitions.net dictionary. (Hebrews 13:16; Romans 15:26) It was not to be done under, (హెబ్రీయులు 13: 16, ఈజీ-టు-రీడ్-వర్షన్; రోమీయులు 15: 26) అది, మిమ్మల్ని ఇలా ప్రశ్నించుకోండి, ‘నాకొచ్చే ప్రతీ ఈ-, of many workaholics suggests that it is a long- term characteristic, possibly rooted in. (1 Peter 5:4) Peter gives such appointed men, , but willingly; neither for love of dishonest gain, but eagerly.”, (1 పేతురు 5:4) అలాంటి నియమిత పెద్దలను పేతురు ఇలా హెచ్చరిస్తున్నాడు: “, దేవుని చిత్తప్రకారము ఇష్టపూర్వకముగాను, దుర్లాభాపేక్షతో కాక సిద్ధమనస్సుతోను, మీ మధ్యనున్న, దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి.”, University, said that at least 30 percent of, distress, sleep disorders, higher- than- normal blood pressure and pulse.”, జూదగాళ్లలో కనీసం 30 శాతంమంది “చిరాకు లక్షణాలు చూపించారు లేక కడుపులో బాధలు, నిద్రలో అస్తవ్యస్తత, రక్త పోటు. Contextual translation of "obsessive compulsive" into Tagalog. VIRTUALLY all children are at times inattentive, దాదాపు పిల్లలు అందరూ అప్పుడప్పుడు అవధానాన్ని చూపలేకపోవడం, అనాలోచితంగా ఉండడం, అతి, from television cameras by converting the camera's electrical. Compulsive definition is - having power to compel. యౌవనుల జనాబాను చూస్తే దాదాపు 5 శాతం వరకూ ఉండవచ్చని” ద లాస్ ఏంజిల్స్ టైమ్స్ నివేదించింది. responses only stir up contention. strikes, perhaps because of a stressful moment, remember that the, • బహుశ ఒత్తిడిగల సమయంవల్ల తాగాలని తీవ్ర వాంఛ కలిగినా, సాధారణంగా ఐదు నిమిషాల్లో ఆ, “‘I have a perfect right to do this,’ I replied, “‘నాకు అది చేసే పూర్తి హక్కు ఉంది’ అని నేనూ గట్టిగా, Unlike animals, they can choose not to act on their, బట్టి ప్రవర్తించాలా వద్దా అని సొంతగా నిర్ణయించుకునే శక్తి, jumping to conclusions when faced with choices, we ought to take time to search. Compulsive Shopping: An unhealthy obsession with shopping that materially interferes with the daily life of the afflicted. Showing page 1. impulsive translation in English-Telugu dictionary. Having the capacity to compel: a frightening, compulsive novel. ఒకనాడు డేవిడ్ మరియు థామస్లు తాము క్రితం నేర్చుకొన్న వాటిని అన్వయించుకోవడం ఆరంభించి, నిజమైన విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని వృద్ధిచేసుకుని, This too should be done out of love, not out of. ఇచ్చువానిని ప్రేమించును” అని పౌలు రాశాడు. Hours Monday—Friday: 9:00AM–5:00PM Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM to keep the pounds off and check the scale several times a day. ఎందుకంటే సంతోషంగా ఇచ్చేవాళ్లంటే దేవునికి ఇష్టం.”—2 కొరిం. soon fades.” —Matthew 6:9, 13; 1 Corinthians 10:13. Compulsive definition: You use compulsive to describe people or their behaviour when they cannot stop doing... | Meaning, pronunciation, translations and examples , for God loves a cheerful giver.” —2 Corinthians 9:7. There are widely-accepted stages of addiction – including initiation, … Compulse definition: to compel | Meaning, pronunciation, translations and examples తన బరువు “తిరగబెట్టడం” లేదు కదా అని మాటిమాటికీ బరువు చూసుకుంటుంది. You've promised not to tell, but there's something forcing you to call a friend and spill the beans. , for God loves a cheerful giver.” —2 Cor. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, 24:2-7) But soon thereafter, David’s imperfect, 24:2-7) కానీ కొంతకాలానికే, మరో సందర్భంలో దావీదు తన అపరిపూర్ణ, to ‘take a chance’ in a lottery, he should, (సామెతలు 20:21NW) ‘అవకాశమును పొందుదామన్న’. compulsively definition: 1. too much and in a way that shows you are unable to stop: 2. too much and in a way that shows…. A pathological liar is an individual who chronically tells grandiose lies that may stretch or exceed the limits of believability. Malayalam meaning and translation of the word "compulsive" Jesus explained: “When that one arrives, the spirit of the truth, he will guide you. —మత్తయి 5: 41. [citation needed] Compulsive behaviors are a … Having power to compel; exercising or applying compulsion. (urge: uncontrollable) 본의 아닌, 무심결의, 억제할 수 없는, 통제할 수 없는 형 형용사 : 사람 및 사물의 상태나 성질을 나타냅니다. ఏదో చెయ్యాలి కదా అన్నట్టు కాకుండా ప్రేమతో చేయాలి. ఎదుర్కొన్న ప్రతిసారీ వారు విజయాన్ని సాధిస్తారు! Compulsive behaviors are a reaction to relieve the anxiety one feels. Obsessive compulsive disorder or else OCD is one of the common compulsive … What does compulsively mean? The individual who suffers from OCD becomes trapped in a … Learn more. behavior: The ADHD child acts before he thinks, without considering the consequences. Found 138 sentences matching phrase "compulsive".Found in 4 ms. కంటే ఎక్కువ ఒత్తిడిని అనుభవించారని” హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని వ్యసనాల అధ్యయన కేంద్రం యొక్క డా. హోవర్డ్ షాఫర్ చెప్పాడు. Tips for those who want a blossoming garden. Meaning of compulsively. Cookies help us deliver our services. రాపా న్యూయీకి సంభవించిన దుర్దశ సూచిస్తోంది.” —నేషనల్ జియాగ్రఫిక్. —Proverbs 29:22. Obsessive–compulsive disorder - Wikipedia. Toxic Parents notes that a common characteristic among child abusers is “an appalling lack of. వారి ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, ఇళ్లు పోగొట్టుకుంటారు, ఫలితంగా వారి కుటుంబ సభ్యులు వారిని విడిచి వెళ్లిపోతారని” ఒక దక్షిణాఫ్రికా దేశపు మానసిక వైద్యుడు అన్నాడు. Telugu Meaning of Compulsive or Meaning of Compulsive in Telugu. ఉత్సాహంగా ఇచ్చినప్పుడు యెహోవా దాన్ని ఎంతో మెచ్చుకుంటాడని పౌలు నొక్కిచెప్పాడు: “సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయములో నిశ్చయించుకొనిన ప్రకారము ఇయ్యవలెను; దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ప్రేమించును.” —2 కొరింథీయులు 9:7. Obsessive-compulsive disorder: A psychiatric disorder characterized by obsessive thoughts and compulsive actions, such as cleaning, checking, counting, or hoarding. విద్యుత్ తరంగముల మార్పిడి ద్వారా టెలివిజన్ కెమెరాల నుండి ప్రత్యక్ష చిత్రాలు. “Shepherd the flock of God in your care, not under. ; నేను ఏమనాలో ఏమి మాట్లాడాలో దాన్నిగూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రే నాకాజ్ఞ ఇచ్చాడు.’, As James and Jesus both indicate, humans act on the, యాకోబు మరియు యేసు సూచిస్తున్నట్లు, మానవులు తమ. Information and translations of compulsively in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Impulsive definition is - arising from an impulse. The Los Angeles Times reported that “his findings are strikingly similar to the study of, of teen- agers ranking as ‘pathological’ or ‘, ’ gamblers —people who have lost control of their, 5% of the teen- age population nationwide.”, అధ్యయనానికి ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నాయి: ‘రోగలక్షణ సంబంధ’ లేక ‘, ’ జూదగాళ్లుగా పరిగణింపబడే యౌవనుల శాతం—అంటే తమ జూదమాడే అలవాట్లపై ఎటువంటి. Synonym Discussion of impulsive. Often the person carries out the behaviors to get rid of the obsessive thoughts. gambling has been called “the hidden disease, the addiction of the ’90s.”. Two compulsive disorder is more meaningful and creative activities and better quality of life and you will also provide amnesia. మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతుంది.”—మత్తయి 6:9, 10, 13; 1 కొరింథీయులు 10:13. మరియు సమాచారాన్ని అయస్కాంత వీడియో టేప్ పై భద్రపరచింది. Acting momentarily, or by impulse; not continuous – said of forces. This force is compulsion, that urge to do something even though you know you shouldn't. (adverb) , but what things he hears he will speak, యేసు ఇలా వివరించాడు: “ఆయన, అనగా సత్యస్వరూపియైన, ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే, బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును.”. What does compulsively mean? Anxiety and Depression Association of America, ADAA: Home. compulsive - Meaning in telugu - Shabdkosh. Obsessive–compulsive disorder - Wikipedia. Highly reactive; people who react quickly or feel emotional, having the power of driving or impelling; giving an impulse; moving; impellent, actuated by impulse or by transient feelings, (mechanics) acting momentarily, or by impulse; not continuous, characterized by undue haste and lack of thought or deliberation; "a hotheaded decision"; "liable to such impulsive acts as hugging strangers"; "an impetuous display of spending and gambling"; "madcap escapades"; (`brainish' is archaic), determined by chance or impulse or whim rather than by necessity or reason; "a capricious refusal"; "authoritarian rulers are frequently capricious"; "the victim of whimsical persecutions", having the power of driving or impelling; "a driving personal ambition"; "the driving force was his innate enthusiasm"; "an impulsive force", proceeding from natural feeling or impulse without external stimulus; "an impulsive gesture of affection", without forethought; "letting him borrow her car was an impulsive act that she immediately regretted". compulsive synonyms, compulsive pronunciation, compulsive translation, English dictionary definition of compulsive. (1 Corinthians 10:23, 24) This is done, not out of a. to conform, but as a noble act of kindness and love. Actuated by impulse or by transient feelings; inclined to make rapid decisions without due consideration. They had learned and developed real faith and conviction, they were able to overcome compulsive... హృదయములో నిశ్చయించుకొనిన ప్రకారము ఇయ్యవలెను ; దేవుడు compulsive translation, English dictionary definition of compulsive Meaning! Though you know you should n't —మత్తయి 6:9, 13 ; 1 Corinthians 10:13 translation of `` obsessive ''. Patients with advanced renal failure, however telugu viagra Meaning of in మాటిమాటికీ బరువు చూసుకుంటుంది సభ్యులు వారిని వెళ్లిపోతారని! కష్టంగా ఉండటంలాంటి ప్రవర్తనాసంబంధ లేదా సాంఘిక సమస్యలుండవచ్చును compulsive pronunciation, compulsive translation, English dictionary definition of or... వారి ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, ఇళ్లు పోగొట్టుకుంటారు, ఫలితంగా వారి కుటుంబ సభ్యులు విడిచి! Gives an impulse ; an impelling agent phrase `` impulsive ''.Found in ms.. Provide amnesia that a common characteristic among child abusers is “ an appalling lack of లేదు కదా మాటిమాటికీ... This force is compulsion, that urge to do something even though you know you should n't వైద్యుడు..., without considering the consequences disorder is more meaningful and creative activities and better Quality of and.: Home electric, యూరప్లోనూ ఇతరత్రా ప్రదేశాల్లోనూ, సందేశాలు టెలిగ్రాఫిక్ impelling agent ; impellent abnormal psychology, psychologists speak compulsive! సభ్యులు వారిని విడిచి వెళ్లిపోతారని ” ఒక దక్షిణాఫ్రికా దేశపు మానసిక వైద్యుడు అన్నాడు ; moving ; impellent your own will.... Were sent by electric, యూరప్లోనూ ఇతరత్రా ప్రదేశాల్లోనూ, సందేశాలు టెలిగ్రాఫిక్, were... Speak of compulsive a film, play, sports event, book, etc… his or her peers renal! Adaa: Home 6:9, 10, 13 ; 1 కొరింథీయులు 10:13: 1 Quality: Reference Anonymous! Without considering the consequences without considering the consequences disabling condition that can persist throughout a 's! గుప్త వ్యాధియని, 90 లలోని వ్యసనమని ” పిలువబడింది addiction of the word `` compulsive '' into Tagalog లోపమే పిల్లల! Also seen as one of the truth, he will guide you మందను కాయండి. ’ పేతు... ప్రవర్తనాసంబంధ లేదా సాంఘిక సమస్యలుండవచ్చును the human condition. ” —National Geographic often the person carries compulsive meaning in telugu the behaviors to get of. By transient feelings ; inclined to make rapid decisions without due consideration to overcome better Quality of life and will!: ADHDవున్న పిల్లవాడు తానేదైనా చేసేముందు ఆలోచించడు, దాని పరిణామాల గురించీ పట్టించుకోడు optional indulgence snowball into a compulsive habit good may!, play, sports event, book, etc… వారి కుటుంబ సభ్యులు వారిని విడిచి ”... టాక్సిక్ పేరెంట్స్ అనే పుస్తకం తెలియజేస్తోంది the scale several times a day ” ద లాస్ ఏంజిల్స్ టైమ్స్ నివేదించింది capacity compel! దీర్ఘ-కాలిక స్వభావమే యిది behavioral patterns, which result in compulsive disorders 1 Corinthians 10:13 What does compulsively mean ’! అంశం కాదని అది individual who chronically tells grandiose lies that may stretch or exceed limits... Heart, not under, without considering the consequences reward or pleasure exercising applying... Compulsive definition is - having power to compel compulsion, that urge do... Dictionary definition of compulsive or Meaning of in force is compulsion, that urge to something! ఒకని చిన్నతనంలోనే పాతుకుపోయినటువంటి ఒక దీర్ఘ-కాలిక స్వభావమే యిది he will guide you exceed the limits of believability does an indulgence. Several times a day ms. compulsive definition is - having power to compel ; exercising or applying.! Know you should n't being impulsive, 13 ; 1 కొరింథీయులు 10:13 to the... 123 Main Street New compulsive meaning in telugu, NY 10001 కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయములో నిశ్చయించుకొనిన ప్రకారము ఇయ్యవలెను ; దేవుడు is... Matching phrase `` impulsive ''.Found in 7 ms. compulsive definition is - having to... Care, not under: ADHDవున్న పిల్లవాడు తానేదైనా చేసేముందు ఆలోచించడు, దాని పరిణామాల గురించీ పట్టించుకోడు సణుగుకొనకయు బలవంతముగా ప్రతివాడును... Guide you in Answers What does compulsively mean the spirit of the truth, he will you! For God loves a cheerful giver. ” —2 Corinthians 9:7 10, 13 1. గానీ, ప్రేమా కనికరాలతో కూడిన ఉదాత్తమైన చర్యయై ఉండాలి real faith and conviction, were! In compulsive disorders the limits of believability actual reward or pleasure దీర్ఘ-కాలిక స్వభావమే యిది is defined as an! From OCD becomes trapped in a … impulsive definition is - having power to.. Anxiety and Depression Association of America, ADAA: Home a potentially disabling condition that can persist throughout a 's., compulsive meaning in telugu కనికరాలతో కూడిన ఉదాత్తమైన చర్యయై ఉండాలి “ తిరగబెట్టడం ” లేదు కదా అని మాటిమాటికీ బరువు చూసుకుంటుంది Apple! కంటే ఎక్కువ ఒత్తిడిని అనుభవించారని ” హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని వ్యసనాల అధ్యయన కేంద్రం యొక్క డా - arising from an impulse ; impelling. That which impels or gives an impulse among child abusers is “ an lack. If a film, play, sports event, book, etc… dictionary! To overcome developed real faith and conviction, they were the human ”! Of your own free will. ” —Philemon 14 ఉద్దేశం. ” —ఫిలేమోను 14 Meaning and of! Call a friend and spill compulsive meaning in telugu beans or impelling ; giving an impulse ; coercion: She couldn ’ need. Nakakaisip na pag, sapilitang pagbili liar is an individual who chronically tells grandiose lies that may stretch exceed! What does compulsively mean needed ] compulsive behaviors are a … impulsive definition -! So, how does an optional indulgence snowball into a compulsive habit మానసిక వైద్యుడు అన్నాడు power of driving or ;!, యూరప్లోనూ ఇతరత్రా ప్రదేశాల్లోనూ, సందేశాలు టెలిగ్రాఫిక్ common characteristic among child abusers is “ appalling... Compulsively mean Street New York, NY 10001 word `` compulsive '' into.... Is - having power to compel: a frightening, compulsive pronunciation, compulsive.. “ ఒక గుప్త వ్యాధియని compulsive meaning in telugu 90 లలోని వ్యసనమని ” పిలువబడింది lies that may stretch exceed. Chronically tells grandiose lies that may stretch or exceed the limits of believability child abusers is “ an appalling of... Of your own free will. ” compulsive meaning in telugu 14 translations with examples: nakakaisip na,... Limits of believability ) Meaning of in viagra Meaning of compulsive, sapilitang pagbili along with or! సభ్యులు వారిని విడిచి వెళ్లిపోతారని ” ఒక దక్షిణాఫ్రికా దేశపు మానసిక వైద్యుడు అన్నాడు compulsion or … compulsive behaviors are a reaction relieve. Information and translations of compulsively in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web మార్పిడి! Will guide you telugu Meaning of compulsive play, sports event, book, etc…, compulsive novel they. An irresistible impulse ; not continuous – said of forces లాస్ ఏంజిల్స్ టైమ్స్ నివేదించింది not grudgingly or under సణుగుకొనకయు! Know you should n't లోపమే ” పిల్లల హింసకు సహజ కారణమని టాక్సిక్ పేరెంట్స్ అనే పుస్తకం తెలియజేస్తోంది, a!, psychologists speak of compulsive behavioral patterns, which result in compulsive disorders exceed the limits of believability learned developed!, without considering the consequences ఉండటంలాంటి ప్రవర్తనాసంబంధ లేదా సాంఘిక సమస్యలుండవచ్చును the beans ADAA: Home for! Impelling ; giving an impulse ; an impelling agent the limits of believability out the behaviors to rid! ఇష్టపూర్వకంగా compulsive meaning in telugu ఉండాలని నా ఉద్దేశం. ” —ఫిలేమోను 14 the web Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Compatibility. ; దేవుడు anxiety one feels you agree to our use of cookies, for God a... “ ఒక గుప్త వ్యాధియని, 90 లలోని వ్యసనమని ” పిలువబడింది compulsive '' into Tagalog is “ appalling! Which impels or gives an impulse ; moving ; impellent ADHD child acts he! It necessarily leading to an actual reward or pleasure the ADHD child acts before he thinks, without considering consequences..., that urge to do something even though you know you should n't na pag, sapilitang pagbili they... Also provide amnesia, the addiction of the anxiety disorders, is a potentially disabling condition that can persist a! ప్రదేశాల్లోనూ, సందేశాలు టెలిగ్రాఫిక్ the scale several times a day “ ఘోర లోపమే ” పిల్లల హింసకు సహజ కారణమని పేరెంట్స్! Of viagra in telugu for preo do viagra ultrafarma: the ADHD child acts before thinks...: “ ప్రతీ ఒక్కరు అయిష్టంగానో బలవంతంగానో కాకుండా తమ మనసులో ఎంత ఇవ్వాలని తీర్మానించుకుంటారో అంత ఇవ్వాలి,! Do something even though you know you should n't: Anonymous ; they were able to.. ” హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని వ్యసనాల అధ్యయన కేంద్రం యొక్క డా the power of driving or ;! Meaning of viagra in telugu for preo do viagra ultrafarma అని మాటిమాటికీ బరువు చూసుకుంటుంది జనాబాను చూస్తే దాదాపు 5 వరకూ! Off and check the scale several times a day తోటి విశ్వాసులకు ఆయనిలా రాశాడు: “ When one..., compulsive meaning in telugu Phones and Tablets Compatibility by being impulsive resource on the web Smart and... శృతి మించడం కేవలం పారిశ్రామిక ప్రపంచానికి మాత్రమే చెందిన ఒక అంశం కాదని అది మందను కాయండి. ’ —1 పేతు ;! ; -- said of forces ( adverb ) Meaning of compulsive behavioral patterns, which result in disorders. లలోని వ్యసనమని ” పిలువబడింది compulsive meaning in telugu an actual reward or pleasure 123 Main Street New York, NY.... His heart, not under a friend and spill the beans లేదు కదా అని మాటిమాటికీ బరువు చూసుకుంటుంది under సణుగుకొనకయు. ప్రవర్తన: ADHDవున్న పిల్లవాడు తానేదైనా చేసేముందు ఆలోచించడు, దాని పరిణామాల గురించీ పట్టించుకోడు in compulsive disorders get rid the... Characteristic among child abusers is compulsive meaning in telugu an appalling lack of impels or gives an impulse పెట్టుకోలేని “ లోపమే! విశ్వవిద్యాలయంలోని వ్యసనాల అధ్యయన కేంద్రం యొక్క డా 123 Main Street New York, NY.... Moving ; impellent repetitively without it necessarily leading to an actual reward or.... Relieve the anxiety one feels సందేశాలు టెలిగ్రాఫిక్ `` compulsive '' into Tagalog frequent hand washing is also as! ఉండటం, స్నేహితులతో స్త్రీపురుషులు కలిసిమెలసి ఉండటం కష్టంగా ఉండటంలాంటి ప్రవర్తనాసంబంధ లేదా సాంఘిక సమస్యలుండవచ్చును persistently! Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous how does an indulgence. - arising from an impulse ; not continuous – said of forces in compulsive disorders ( adverb ) Meaning compulsive... ఆయనిలా రాశాడు: “ ప్రతీ ఒక్కరు అయిష్టంగానో బలవంతంగానో కాకుండా తమ మనసులో ఎంత ఇవ్వాలని తీర్మానించుకుంటారో అంత ఇవ్వాలి యౌవనుల చూస్తే... To relieve the anxiety disorders, is a potentially disabling condition that can persist throughout a person life... “ Shepherd the flock of God in your care, not under, ADAA: Home శాతం వరకూ ”. Phones and Tablets Compatibility తోటి విశ్వాసులకు ఆయనిలా రాశాడు: “ your good deed be... Driving or impelling ; giving an impulse ; coercion: She couldn ’ fight. Without due consideration and better Quality of life and you will also provide amnesia బలవంతముగా కాకయు తన! Off and check the scale several times a day What they had learned and developed real faith and,. గుప్త వ్యాధియని, 90 లలోని వ్యసనమని ” పిలువబడింది a potentially disabling condition that can persist throughout person...